Dźwignia finansowa na forex - zasady działania i ryzyko

Dźwignia finansowa na forex - zasady działania i ryzyko
Autor Przemysław Czerwiński
Przemysław Czerwiński16.04.2024 | 6 min.

Dźwignia forex to jedno z kluczowych narzędzi wykorzystywanych przez traderów na rynku walutowym. Pozwala ona na otwieranie pozycji o wartości wielokrotnie przewyższającej środki zdeponowane na rachunku brokera. Odpowiednie operowanie dźwignią może przynieść potencjalnie wysokie zyski, ale też niesie ze sobą podwyższone ryzyko. W tym artykule wyjaśnimy, czym dokładnie jest dźwignia finansowa na forex, jak działa i jakie niesie ze sobą zagrożenia. Przedstawimy również praktyczne wskazówki, jak rozsądnie korzystać z tego mechanizmu.

Kluczowe wnioski:
 • Dźwignia finansowa pozwala handlować kwotami wielokrotnie wyższymi niż depozyt.
 • Odpowiednie wykorzystanie dźwigni może zwiększyć zyski, ale też straty.
 • Należy dostosować poziom dźwigni do własnych możliwości i doświadczenia.
 • Trzeba stale monitorować poziom marży, by uniknąć automatycznego zamknięcia pozycji.
 • Zalecane jest stopniowe zwiększanie dźwigni wraz ze wzrostem doświadczenia.

Jak działa dźwignia finansowa na rynku forex?

Dźwignia finansowa na rynku walutowym forex pozwala traderowi otwierać pozycje o wartości znacznie przewyższającej środki, które faktycznie zdeponował na rachunku brokera. Dzięki temu może on zarabiać na większych kwotach, niż wynosi jego depozyt. Działa to w ten sposób, że broker udziela traderowi swego rodzaju „kredytu”, dzięki któremu może on handlować znacznie większym kapitałem.

Na przykład, jeśli depozyt wynosi 10 000 zł, a dźwignia finansowa 1:100, to trader może otwierać pozycje warte 1 000 000 zł. Każdy ruch cenowy jest więc pomnożony przez 100, przez co zyski i straty rosną. Gdy kurs waluty zmieni się o 1 pips, a wartość pozycji wynosi 1 000 000 zł, to zysk lub strata będzie wynosić 1000 zł.

Jak to działa w praktyce?

W praktyce działa to tak, że broker blokuje na rachunku niewielką kwotę (zabezpieczenie), będącą niewielkim ułamkiem wartości transakcji. Jeśli strata na pozycji zaczyna zbliżać się do zabezpieczenia, broker automatycznie zamyka transakcję, by chronić własne interesy. Dlatego przy handlowaniu z wysoką dźwignią trzeba stale monitorować poziom marży.

Warto też wiedzieć, że dźwignia jest różna u poszczególnych brokerów i może wynosić nawet 1:3000. Im wyższa dźwignia, tym wyższe potencjalne zyski, ale i straty. Dlatego początkującym zaleca się stosowanie niskiej dźwigni 1:10 lub 1:20.

Jakie są zalety i wady zwiększania dźwigni finansowej na forex?

Główną zaletą większej dźwigni finansowej jest możliwość osiągania wyższych zysków na transakcjach forex. Przy tej samej kwocie zainwestowanych środków zyski rosną proporcjonalnie do poziomu dźwigni. Czasem wystarczy niewielki ruch cenowy, by przyniósł on satysfakcjonujący zysk.

Jednak wyższa dźwignia to także zwiększone ryzyko poniesienia większych strat w przypadku niekorzystnej zmiany cen. Przy wysokiej dźwigni strata może bardzo szybko narastać i spowodować automatyczne zamknięcie pozycji przez brokera, gdy zostanie osiągnięte zabezpieczenie. Dlatego handlowanie z bardzo wysoką dźwignią wymaga ostrożności i nieprzerwanego monitorowania otwartych pozycji.

Czytaj więcej: Opłaty na rynku forex - spread, prowizje i koszty

Jak bezpiecznie zarządzać poziomem dźwigni finansowej na rachunku forex?

Bezpieczne operowanie dźwignią finansową na rachunku forex wymaga przede wszystkim dostosowania jej poziomu do własnego doświadczenia i preferencji dotyczących ryzyka. Początkujący powinni stosować niską dźwignię 1:5 lub 1:10, by ograniczyć ryzyko dużych strat.

Dobrą praktyką jest stopniowe zwiększanie dźwigni wraz z nabywaniem wprawy w handlowaniu i testowaniem wyższych poziomów na koncie demo. Nie należy hazardować i od razu stosować maksymalnej dźwigni, jeśli nie ma się dużego doświadczenia.

Trzeba też stale kontrolować wielkość depozytu, poziom marży i progów likwidacji pozycji, aby zawsze dysponować buforem bezpieczeństwa. Warto rozważyć korzystanie ze stop loss, aby ograniczyć potencjalne straty. Ostrożna i przemyślana polityka zarządzania dźwignią znacznie zwiększa bezpieczeństwo handlu.

Jak wyliczyć potencjalne zyski i straty przy danym poziomie dźwigni na forex?

Dźwignia finansowa na forex - zasady działania i ryzyko

Aby wyliczyć potencjalne zyski i straty dla pozycji otwartej z określoną dźwignią finansową, należy najpierw określić wielkość pozycji, czyli ilość kupowanej/sprzedawanej waluty. Następnie mnożymy ją przez aktualny kurs walutowy, co daje nam wartość transakcji.

Teraz wystarczy pomnożyć tę wartość przez poziom dźwigni, np. 1:100. W ten sposób otrzymamy wartość pozycji z dźwignią. Dalej wyliczamy, jaka byłaby strata/zysk w przypadku zmiany kursu o x pipsów (np. 50 pipsów) i mnożymy to przez wartość pozycji z dźwignią.

W rezultacie wiemy, jak zmieni się wartość naszej pozycji przy określonej zmianie kursu i znamy potencjalny zysk lub stratę z transakcji przy danej wielkości dźwigni finansowej.

Jak minimalizować ryzyko przy handlowaniu z wysoką dźwignią finansową?

Aby zminimalizować ryzyko handlu z wysoką dźwignią finansową, należy przede wszystkim:

 • Stosować niską dźwignię na początku, stopniowo ją zwiększając.
 • Ustawiać niskie progi likwidacji pozycji i cisnąć SL, aby ograniczać straty.
 • Dywersyfikować portfel i nie inwestować nadmiernie w pojedynczą transakcję.
 • Analizować rynek i unikać handlu w okresach dużej zmienności.
 • Stosować zasadę limitowania strat i zamykania pozycji ze stratą.

Ostrożne operowanie dźwignią, przestrzeganie dyscypliny i ograniczanie ryzyka na pojedynczej transakcji pozwala znacząco zminimalizować zagrożenie dużych strat przy handlu z wykorzystaniem wysokiej dźwigni finansowej.

Podsumowanie - jak mądrze korzystać z dźwigni finansowej na forex

Dźwignia finansowa (hebel) to potężne, ale obosieczne narzędzie na rynku forex. Pozwala zwiększać zyski, ale też straty z transakcji. Dlatego kluczowe jest odpowiedzialne podejście do jej wykorzystania.

Przede wszystkim warto stopniowo zwiększać dźwignię wraz z nabywaniem doświadczenia. Początkujący powinni stosować hebel 1:5 lub 1:10. Dopiero z czasem można zwiększać dźwignię, ostrożnie testując coraz wyższe poziomy.

Należy też stale kontrolować wielkość marginesu i odpowiednio szybko zamykać transakcje ze stratą, aby uniknąć automatycznej likwidacji pozycji. Warto korzystać ze stop loss, aby ograniczać ryzyko dużych strat przy niekorzystnych ruchach rynku.

Rozważne operowanie dźwignią z uwzględnieniem własnego doświadczenia i akceptowanego ryzyka pozwoli czerpać z tego mechanizmu zyski przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa depozytu i unikaniu niepotrzebnych strat.

Najczęściej zadawane pytania

Dźwignia finansowa pozwala traderowi otwierać pozycje o wartości wielokrotnie wyższej niż zdeponowane środki. Dzięki temu można handlować kwotami np. 100 razy większymi niż faktyczny depozyt. Broker udziela w tym celu swoistego "kredytu". Im wyższa dźwignia, tym wyższy potencjał zysków, ale i strat.

Główną zaletą wysokiej dźwigni finansowej jest możliwość osiągania większych zysków na transakcjach przy tym samym depozycie. Wystarczy niewielki ruch cenowy, by przyniósł on satysfakcjonujący zysk.

Wysoka dźwignia zwiększa ryzyko poniesienia większych strat, jeśli ceny zaczną iść w niekorzystnym kierunku. W skrajnych przypadkach może dojść do automatycznego zamknięcia pozycji i utraty całego depozytu.

Należy dostosować dźwignię do własnego doświadczenia, stopniowo ją zwiększając. Warto stale kontrolować wielkość depozytu i marży. Dobrze też określić maksymalną dopuszczalną stratę na pojedynczej transakcji.

Aby zminimalizować ryzyko, należy stosować niską dźwignię na początku, ustawiać niskie progi likwidacji pozycji, dywersyfikować portfel oraz unikać handlu w okresach dużej zmienności rynku.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Handel walutami - strategie, platformy i ryzyko
 2. Wykresy forex - Jak analizować trendy i podejmować trafne decyzje
 3. Opodatkowanie forex - jak rozliczyć w PIT przychody i straty z rynku Forex
 4. Euro a dolar – Aktualny kurs wymiany i porównanie walut w 2023 roku
 5. Rynek walutowy a złoto, olej i metale w 2023 roku
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Przemysław Czerwiński
Przemysław Czerwiński

Jestem dziennikarzem ekonomicznym będącym analitykiem rynku nieruchomości. Dzielę się wiedzą na temat opłacalnych inwestycji, sposobów zwiększania wartości nieruchomości i unikania błędów przy zakupie. Moje analizy są rzetelne i oparte na danych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły