Fundusz kredytu technologicznego

Fundusz kredytu technologicznego
Fundusz Kredytu Technologicznego został został powołany na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. nr 179, poz. 1484) utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Środki Funduszu przeznaczone są na kredyty technologiczne, udzielane na finansowanie inwestycji technologicznych.
Fundusz Kredytu Technologicznego przeznaczył kwotę 409 850 588 euro, czyli na chwilę obecną ponad 1,7 mld PLN, do zakontraktowania na rok 2009 przeznaczono sześćset milionów polskich złotych. Wsparciem dla przedsiębiorcy będzie premia technologiczna, która pokryje spłatę części zaciągniętego kapitału, udzielonego przez komercyjne banki. Kredytobiorca musi dysponować środkami, które wynoszą minimum 25% wartości inwestycji. Kredyt technologiczny jest kredytem innowacyjnym.
O kredyt preferencyjny mogą się ubiegać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które zamierzają zakupić lub wdrażać nowoczesną technologię. Czym jest więc ta nowatorska technologia? Musi być to taka metoda, która na świecie nie jest wykorzystywana dłużej niż 5 lat. Na jej podstawie kredytobiorca musi wytworzyć zupełnie nowe lub znacznie ulepszonych usług czy towarów.
Fundusz Kredytu Technologicznego odpowiedzialny jest za udzielenie premii technologicznej, która polega na spłacie części kredytu. Wysokość premii uzależniona będzie od sprzedaży tak wielkości sprzedaży nowych produktów i usług. Wiadomo, że premia technologiczna nie będzie mogła przekroczyć 4 milionów złotych. Dodać należy, że kredyt technologiczny jest jednym z działań, realizowanych w ramach programu o nazwie Innowacyjna Gospodarka. Nadrzędnym celem tego przedsięwzięcia jest wspieranie badań oraz firm innowacyjnych