Euro kontra korona czeska – porównanie i kurs wymiany walut

Euro kontra korona czeska – porównanie i kurs wymiany walut
Autor Emil Wiśniewski
Emil Wiśniewski26.10.2023 | 7 min.

Euro a korona czeska to dwie waluty, które odgrywają kluczową rolę w handlu i podróżach między Polską a Czechami. Choć oba kraje należą do Unii Europejskiej, to mają odrębne waluty, których kurs wymiany podlega wahaniom. W artykule przyjrzymy się wartościom obu walut, ich zmienności w czasie oraz aktualnym notowaniom kursu euro do korony czeskiej. Pozwoli to lepiej zorientować się w realiach finansowych podczas wyjazdów do Czech lub współpracy handlowej z czeskimi partnerami.

Kluczowe wnioski:
 • Korona czeska od kilku lat systematycznie umacnia się wobec euro.
 • Wahania kursu euro/korona są niewielkie, co ułatwia prognozowanie.
 • Sprawdzenie aktualnego kursu pozwala uniknąć niekorzystnych przeliczeń.
 • W Czechach często można płacić w euro, choć lepiej mieć korony.
 • Warto obserwować kurs wymiany przed większymi płatnościami.

Porównanie wartości euro i korony czeskiej

Euro i korona czeska to dwie różne waluty obowiązujące odpowiednio w strefie euro oraz w Czechach. Mimo że oba kraje należą do Unii Europejskiej, to mają odrębne waluty krajowe. Dla wielu osób porównanie ich wartości oraz zrozumienie relacji kursowych między nimi jest istotne ze względu na podróże oraz handel z Czechami.

Jak prezentuje się zatem porównanie euro i korony czeskiej? Otóż korona czeska jest słabszą walutą niż euro. Oznacza to, że za 1 euro można otrzymać więcej niż 1 koronę czeską. W ostatnich latach kurs wymiany wahał się w przedziale około 25-28 CZK za 1 EUR. Korona stopniowo umacniała się wobec euro, choć różnice kursowe nie były drastyczne.

Dla przykładu, w połowie 2022 roku za 1 euro można było otrzymać około 24,5 CZK. Rok wcześniej było to około 25,6 CZK. Widać więc niewielką aprecjację czeskiej waluty względem euro. Jeszcze w 2017 roku za euro płacono ponad 26 CZK. W perspektywie kilku lat widać zatem wyraźną tendencję umacniania się korony czeskiej względem euro.

Czynniki kształtujące kurs euro do korony czeskiej

Na kurs wymiany euro i korony czeskiej wpływają różne czynniki makroekonomiczne oraz finansowe. Kluczowe znaczenie mają tutaj:

 • Polityka monetarna EBC i czeskiego banku centralnego,
 • Tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro i Czechach,
 • Saldo rachunku obrotów bieżących obu gospodarek,
 • Sytuacja na rynkach finansowych i koniunktura globalna.

Jeśli gospodarka Czech rozwija się szybciej niż strefy euro i poprawia się jej konkurencyjność, wzmacnia to koronę czeską względem euro. Podobny efekt wywierają podwyżki stóp procentowych przez czeski bank centralny przy utrzymaniu ich na stałym, niskim poziomie przez EBC.

Kurs wymiany euro na koronę czeską

Kurs wymiany euro na koronę czeską nieustannie się zmienia wraz z sytuacją na rynku walutowym. Jednak wahania z dnia na dzień są stosunkowo niewielkie. Na przestrzeni miesiąca różnice mogą być już bardziej odczuwalne. Dlatego warto na bieżąco śledzić notowania, aby mieć orientację co do aktualnego kursu.

Sprawdzenie kursu euro do korony czeskiej jest łatwe dzięki licznym serwisom internetowym publikującym takie dane na żywo. Można również zainstalować specjalne aplikacje mobilne informujące o aktualnych notowaniach. Pozwoli to z łatwością orientować się w relacji obu walut i podejmować trafne decyzje finansowe podczas wymiany pieniędzy.

Należy jednak pamiętać, że kursy w kantorach internetowych i na dworcach mogą nieznacznie różnić się od średnich notowań. Warto więc sprawdzać je w kilku miejscach, aby uzyskać najkorzystniejszy kurs wymiany.

Czytaj więcej: Euro prognozy | Jak zarabiać na kursie EUR w 2023?

Korona czeska silniejsza od euro?

Czy faktycznie można powiedzieć, że korona czeska jest obecnie silniejsza od euro? Jak wynika z analizy kursów wymiany z ostatnich kilku lat, korona systematycznie się umacniała. Jeszcze 5 lat temu za euro płacono ponad 27 koron czeskich. Obecnie jest to około 24,5 CZK. Widać wyraźną aprecjację czeskiej waluty.

Jednak w szerszej perspektywie korona wciąż pozostaje słabsza od euro. Gdy Czechy przystępowały do UE w 2004 roku, kurs wynosił nawet 32 CZK za 1 euro. Siła nabywcza obu walut również wskazuje na przewagę euro. Dlatego trudno jednoznacznie stwierdzić, że korona czeska jest obecnie silniejsza. Można natomiast mówić o stopniowym umacnianiu się tej waluty w ostatnich latach.

Zmienność kursu euro do korony czeskiej

Euro kontra korona czeska – porównanie i kurs wymiany walut

Kurs euro do korony czeskiej cechuje się raczej niewielką zmiennością i tendencją do powolnego umacniania korony. Jednak w krótkim terminie mogą pojawiać się pewne wahania notowań.

Na przestrzeni miesiąca różnica kursu euro/korona może wynieść 1-3%. Przykładowo kurs może wzrosnąć z 24,5 do 25 CZK za euro, aby po miesiącu wrócić do poziomu 24,7 CZK. Są to jednak stosunkowo niewielkie wahania.

Większe zmiany kursu mogą pojawić się w reakcji na ważne wydarzenia geopolityczne lub gospodarcze. Jednak w normalnych warunkach rynek euro/korona czeska cechuje się raczej niską zmiennością i brakiem gwałtownych ruchów kursu. Pozwala to łatwiej prognozować przyszłe kursy wymiany.

Ile koron czeskich za jedno euro?

Ile trzeba zapłacić koron czeskich za jedno euro? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy sprawdzając aktualne notowania kursu euro/korona czeska. Jak już wspomniano, w ostatnim czasie (2022 rok) kurs ten kształtował się w granicach 24-25 CZK za euro.

Okres Kurs euro/korona
Luty 2022 24,57 CZK
Maj 2022 24,74 CZK
Sierpień 2022 24,36 CZK

Jak widać w tabeli, w ciągu roku kurs nie ulegał dramatycznym zmianom i utrzymywał się w wąskim przedziale 24,3-24,7 CZK za euro. Sprawdzając aktualne notowania, można z dużą dokładnością oszacować ile koron uzyskamy w zamian za jedno euro.

Oczywiście kurs w kantorze czy banku może nieznacznie różnić się od średniego kursu na rynku międzybankowym. Dlatego przed wymianą warto porównać oferty kilku punków, aby uzyskać najlepszy kurs.

Handel z Czechami - wpływ kursu euro/korona

Relacja kursowa między euro a koroną czeską ma duże znaczenie dla handlu i inwestycji pomiędzy Polską i Czechami. Osłabienie korony zwiększa konkurencyjność cenową czeskiego eksportu i może zachęcić polskich importerów do zakupów za południową granicą.

Z drugiej strony umocnienie się korony, przy niezmienionym kursie złotego do euro, sprawia, że towary z Polski stają się tańsze dla Czechów. Wpływa to pozytywnie na polski eksport. Firmy powinny zatem monitorować kurs euro/korona i odpowiednio reagować strategią cenową.

Kurs wymiany euro i korony czeskiej jest istotnym czynnikiem konkurencyjności w handlu polsko-czeskim. Śledzenie bieżących notowań pozwala optymalizować decyzje biznesowe.

Podsumowując, zrozumienie relacji kursowej między euro a koroną czeską i jej wpływu na handel oraz turystykę jest kluczowe zarówno dla przedsiębiorców, jak i zwykłych podróżnych. Analiza historycznych kursów i bieżących notowań pozwala podejmować optymalne decyzje finansowe.

Podsumowanie

Relacja kursowa między euro a koroną czeską jest istotnym czynnikiem wpływającym na handel i turystykę polsko-czeską. Korona stopniowo umacnia się wobec euro, choć wahania kursu są niewielkie. Bieżące porównanie walut i śledzenie kursu wymiany pozwala podejmować trafniejsze decyzje finansowe.

W artykule przeanalizowaliśmy zmiany kursu euro/korona na przestrzeni ostatnich lat. Okazuje się, że korona systematycznie zyskuje na wartości względem euro, choć wolniej niż niektóre inne waluty regionu. Obecnie za jedno euro płaci się około 24-25 koron czeskich.

Na bieżący kurs wymiany wpływają czynniki ekonomiczne po obu stronach granicy. Warto je monitorować, gdyż od relacji euro/korona zależy konkurencyjność cenowa polskiego i czeskiego eksportu. Korzystne jest śledzenie kursu przed większymi transakcjami lub wyjazdem do Czech.

Porównanie walut i analiza kursu pozwala też orientować się w przybliżonej wartości naszych wydatków. Przelicznik online ułatwia kalkulację kosztów podróży lub zakupów u południowych sąsiadów. Warto korzystać z takich narzędzi dla własnej wygody i bezpieczeństwa finansowego.

Najczęściej zadawane pytania

Aktualny kurs euro do korony czeskiej wynosi około 24,5 CZK za 1 EUR. W ciągu ostatniego roku notowania utrzymywały się w przedziale 24-25 CZK za euro z niewielkimi wahaniami. Dokładny, bieżący kurs można sprawdzić na specjalnych stronach internetowych publikujących notowania walut.

Choć w ostatnich latach korona czeska systematycznie się umacnia, nadal pozostaje słabsza od euro. Jednak różnica kursowa zmalała z około 27 CZK do 24,5 CZK za euro. Trudno więc jednoznacznie stwierdzić, że korona jest silniejsza.

W 2022 roku kurs euro do korony czeskiej kształtował się w wąskim przedziale 24-25 CZK za euro. Najniższy kurs odnotowano w sierpniu (24,36 CZK), a najwyższy w maju (24,74 CZK). Widać niewielkie wahania bez wyraźnego trendu.

Główne czynniki to koniunktura gospodarcza w strefie euro i Czechach, polityka monetarna banków centralnych, saldo handlowe oraz ogólna sytuacja na rynkach finansowych.

Aktualne notowania kursu euro/korona czeska można znaleźć na specjalnych stronach internetowych (np. XE.com), w aktualnościach finansowych oraz w aplikacjach mobilnych (np. Waluty App).

5 Podobnych Artykułów:

 1. Handel walutami - strategie, platformy i ryzyko
 2. Rynek forex a koniunktura gospodarcza
 3. Kryptowaluty i forex w pigułce - Bitcoin, Ethereum, blockchain
 4. Euroobligacje - jak zainwestować w euro na rynku finansowym
 5. Jak Brexit wpłynął na rynek walutowy? Handel i ekonomia w zawirowaniu
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Emil Wiśniewski
Emil Wiśniewski

Jestem dziennikarzem ekonomicznym zafascynowanym tradingiem i inwestowaniem na giełdzie. W artykułach dzielę się wiedzą o instrumentach finansowych, strategiach inwestycyjnych i zarządzaniu ryzykiem. Piszę z pasją i młodzieńczą energią.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły