Euroobligacje - jak zainwestować w euro na rynku finansowym

Euroobligacje - jak zainwestować w euro na rynku finansowym
Autor Lidia Sokołowska
Lidia Sokołowska26 października 2023 | 5 min

Euro a euroobligacje to coraz popularniejszy sposób na inwestowanie oszczędności w unijnej walucie. Polacy poszukujący alternatywy dla złotówki często decydują się na zakup euroobligacji, aby zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny. Jak działają euroobligacje i jak można bezpiecznie zainwestować w euro na tym rynku? Przyjrzymy się bliżej.

Kluczowe wnioski:

  • Euroobligacje to dłużne papiery wartościowe denominowane w euro, emitowane przez rządy lub przedsiębiorstwa.
  • Inwestując w euroobligacje, zyskujemy ekspozycję na euro przy stosunkowo niskim ryzyku.
  • Warto dywersyfikować portfel euroobligacji, inwestując w papiery różnych emitentów i o różnych terminach zapadalności.
  • Przed zakupem euroobligacji należy zapoznać się z ich parametrami i ryzykiem.
  • Inwestowanie w euroobligacje może być dobrą alternatywą dla lokat bankowych w euro.

Jak działają euroobligacje i gdzie można je kupić?

Euroobligacje to dłużne papiery wartościowe denominowane w euro, emitowane przez rządy lub duże przedsiębiorstwa. Ich zaletą jest możliwość inwestowania w euro przy stosunkowo niskim ryzyku. W odróżnieniu od obligacji złotowych, euroobligacje nie są narażone na ryzyko walutowe związane ze zmianami kursu złotego do euro.

Euroobligacje można kupić na rynku pierwotnym, bezpośrednio od emitenta, lub na rynku wtórnym – na giełdzie papierów wartościowych. W Polsce euroobligacje są notowane m.in. na GPW w Warszawie. Możliwy jest także zakup euroobligacji za pośrednictwem banków i biur maklerskich.

Gdzie kupić euroobligacje?

Inwestorzy indywidualni najczęściej kupują euroobligacje na rynku wtórnym, np. za pośrednictwem rachunku maklerskiego. Umożliwia to łatwy dostęp do szerokiej oferty euroobligacji różnych emitentów.

Przy zakupie euroobligacji warto zwrócić uwagę m.in. na wiarygodność emitenta, termin wykupu, oprocentowanie i koszty transakcji. Im mniejsze nominały obligacji, tym łatwiej je zdywersyfikować w portfelu.

Czym są euroobligacje i jakie dają możliwości inwestycyjne?

Euroobligacje to obligacje emitowane w euro, najczęściej przez duże przedsiębiorstwa i rządy państw europejskich. Ich zaletą jest potencjalnie wyższe oprocentowanie niż lokat bankowych w euro przy akceptowalnym poziomie ryzyka.

Inwestując w euroobligacje zyskujemy ekspozycję na europejską walutę i uzyskujemy zabezpieczenie przed osłabieniem złotego. Euroobligacje mogą być ciekawą alternatywą dla lokat bankowych w euro dla inwestorów poszukujących wyższych stóp zwrotu.

Euroobligacje umożliwiają też dywersyfikację ryzyka poprzez inwestowanie w papiery różnych emitentów o odmiennych datach wykupu. Dla inwestorów chcących ograniczyć ryzyko kursowe przy inwestowaniu w obligacje zagranicznych emitentów, euroobligacje mogą być dobrą opcją.

Czytaj więcej: Euro znaczki - kolekcjonowanie, historia i wartość monet

Na czym polega inwestowanie w euroobligacje? Wady i zalety

Inwestowanie w euroobligacje polega na nabywaniu wyemitowanych w euro dłużnych papierów wartościowych, które po określonym czasie są wykupywane przez emitenta wraz z odsetkami. Zazwyczaj euroobligacje mają kupon odsetkowy wypłacany co pół roku.

Zaletą inwestowania w euroobligacje jest dywersyfikacja oszczędności o instrument denominowany w euro, potencjalnie wyższe zyski niż na lokatach bankowych w tej walucie oraz ograniczenie ryzyka kursowego. Wadami są ryzyko kredytowe emitenta i ograniczona płynność niektórych emisji euroobligacji.

Strategie inwestycyjne

Aby zminimalizować ryzyko, warto dywersyfikować portfel euroobligacji pod kątem terminów zapadalności i rodzajów emitentów (obligacje skarbowe, korporacyjne). Można też łączyć euroobligacje o stałym i zmiennym oprocentowaniu.

Obserwując perspektywy stóp procentowych w strefie euro, inwestorzy mogą dopasowywać duration portfela euroobligacji. W okresach podwyższonej niepewności warto skupić się na euroobligacjach najsilniejszych emitentów.

Jakie są rodzaje euroobligacji? Charakterystyka instrumentów

Euroobligacje - jak zainwestować w euro na rynku finansowym

Podstawowy podział euroobligacji to na emitowane przez rządy państw (obligacje skarbowe) oraz przez duże przedsiębiorstwa (obligacje korporacyjne). Euroobligacje skarbowe uważane są za bezpieczniejsze ze względu na mniejsze ryzyko niewypłacalności emitenta.

Inny podział to na euroobligacje o oprocentowaniu stałym i zmiennym. Te pierwsze gwarantują stały kupon odsetkowy przez cały okres do wykupu. Drugie wiążą wysokość kuponu ze stawką referencyjną, np. EURIBOR.

Na rynku występują także euroobligacje wieczyste, bez ustalonego terminu wykupu. Inwestor może je sprzedać na rynku wtórnym. Zazwyczaj oferują one wyższe oprocentowanie niż standardowe euroobligacje.

Euroobligacje - porównanie z innymi sposobami inwestowania w euro

Euroobligacje można porównać z innymi instrumentami inwestycyjnymi opartymi o euro pod kątem stopy zwrotu, ryzyka, płynności i dostępności.

W stosunku do lokat bankowych w euro, euroobligacje potrafią zapewnić wyższe stopy zwrotu, ale za cenę wyższego ryzyka kredytowego. Fundusze inwestycyjne w euro są bardziej płynne, ale pobierają wyższe opłaty.

Bezpośrednia inwestycja na europejskiej giełdzie papierów wartościowych w akcje denominowane w euro wiąże się z dużo wyższym ryzykiem i wymaga wiedzy oraz zaangażowania inwestora.

Biorąc pod uwagę relację zysku do ryzyka, euroobligacje mogą być interesującą opcją inwestycyjną dla wielu inwestorów indywidualnych.

Jak zminimalizować ryzyko przy inwestowaniu w euroobligacje?

Inwestowanie w euroobligacje nie jest pozbawione ryzyka, jednak można je ograniczyć stosując kilka zasad.

Przede wszystkim warto dywersyfikować portfel euroobligacji, inwestując w papiery wartościowe różnych emitentów, o odmiennych datach wykupu i stałym/zmiennym oprocentowaniu. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko niewypłacalności konkretnego emitenta czy niekorzystnych zmian stóp procentowych.

Należy też analizować kondycję finansową emitentów i wiarygodność kredytową państw emitujących euroobligacje skarbowe (ratingi). Warto unikać obligacji podmiotów o podwyższonym ryzyku bankructwa.

Inwestując w euroobligacje na rynku wtórnym, trzeba uważać na spready i prowizje, które mogą istotnie zmniejszyć zyski z inwestycji. Pomocny może być rachunek maklerski z niskimi opłatami transakcyjnymi.

Podsumowanie

Inwestowanie w euroobligacje może być ciekawą opcja dla osób poszukujących sposobu na ulokowanie oszczędności w euro przy ograniczonym ryzyku kursowym. Jeśli chodzi o inwestycje i rynek finansowy, euroobligacje plasują się pomiędzy bezpiecznymi, ale niskooprocentowanymi lokatami bankowymi w euro, a bardziej ryzykownymi inwestycjami giełdowymi.

Aby zmaksymalizować zyski i bezpieczeństwo, warto zdywersyfikować portfel euroobligacji pod kątem emitentów, terminów wykupu i rodzaju oprocentowania. Analiza kondycji finansowej emitentów i posiadanych ratingów pozwoli uniknąć najbardziej ryzykownych obligacji.

Inwestując na rynku wtórnym przez rachunek maklerski, należy zwracać uwagę na koszty transakcji. Warto także na bieżąco obserwować sytuację gospodarczą w strefie euro i prognozy dla stóp procentowych EBC.

Podsumowując, euroobligacje mogą być interesującą opcją inwestycyjną w euro dla osób, które chcą dywersyfikować swój portfel i liczą się z umiarkowanym ryzykiem. W połączeniu z innymi aktywami mogą przynieść satysfakcjonujące zyski w średnim i długim terminie.

Najczęstsze pytania

Wyróżnia się euroobligacje skarbowe emitowane przez rządy oraz euroobligacje korporacyjne emitowane przez duże przedsiębiorstwa. Dodatkowo euroobligacje dzielą się na o stałym i zmiennym oprocentowaniu, różniące się sposobem ustalania wysokości wypłacanego kuponu odsetkowego.

Euroobligacje można nabyć bezpośrednio od emitenta na rynku pierwotnym lub od innych inwestorów na rynku wtórnym, np. za pośrednictwem biura maklerskiego. W Polsce euroobligacje są notowane m.in. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Główne zalety to możliwość inwestowania w euro przy ograniczeniu ryzyka walutowego, potencjalnie wyższe zyski niż z lokat bankowych oraz dywersyfikacja portfela inwestycyjnego o instrumenty dłużne.

Podstawowe ryzyka to niewypłacalność emitenta, ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko płynności. Można je ograniczyć dywersyfikując portfel euroobligacji i analizując kondycję finansową emitentów.

Euroobligacje mogą być atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących alternatywy dla lokat bankowych w euro, chcących ograniczyć ryzyko walutowe w portfelu oraz gotowych zaakceptować umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego.

5 Podobnych Artykułów

  1. Handel walutami - strategie, platformy i ryzyko
  2. Rynek forex a koniunktura gospodarcza
  3. Kryptowaluty i forex w pigułce - Bitcoin, Ethereum, blockchain
  4. Euro a dolar – Aktualny kurs wymiany i porównanie walut w 2023 roku
  5. Jak Brexit wpłynął na rynek walutowy? Handel i ekonomia w zawirowaniu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Lidia Sokołowska
Lidia Sokołowska

Jestem dziennikarką ekonomiczną zafascynowaną rynkiem kryptowalut. W artykułach wyjaśniam zasady ich działania, porównuję poszczególne kryptowaluty i przewiduję trendy. Piszę z pasją, ale też zachowując krytycyzm.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły