Wniosek kredytowy

Wniosek kredytowy
Aby ubiegać się o przyznanie kredytu technologicznego należy złożyć w banku specjalny wniosek wraz z kompletem dokumentów. Wzór wniosku bez problemu znaleźć można na stronach internetowych. Wniosek, o którym mowa musi zawierać następujące informacje: - kwotę kredytu - przeznaczenie kredytu - charakterystyka inwestycji technologicznej, która zawierać musi kosztorysową wartość inwestycji netto, z pominięciem podatku VAT, cła, wszelkich opłat importowych i wszelkich innych kosztów inwestycji, które są odzyskiwane, kompensowane albo refundowane w jakikolwiek inny sposób wartość kosztorysowanetto nakładów do tej pory cykl realizacji inwestycji, na który zaciągany jest kredyt, należy określić go w miesiącach termin rozpoczęcia realizacji termin wstępnego zakończenia realizacji i osiągnięcia zdolności produkcyjnej - źródło finansowania inwestycji, w tym miejscu należy podać kwotę i wartość procentową środków własnych, kredytu bankowego, środki z pomocy publicznej, jeżeli istnieją inne rodzaje finansowania planowanej inwestycji, oprócz wymienionych należy podać jakie. Określić należy także wskaźnik efektywności inwestycji - czas zwrotu kredytu - opis lokalizacji inwestycji Istotne jest także określenie w jaki sposób planuje się spłatę kredytu technologicznego.

Możliwe są comiesięczne lub też co trzymiesięczne raty. Bank wymagać będzie przedstawienia sposobu zabezpieczenia kredytu. Wraz z wnioskiem o kredyt technologiczny kredytobiorca zobowiązany jest złożyć kompletne dokumenty do kredytu technologicznego. Wśród nich między innymi konieczne są:
- dokumenty dotyczące inwestycji technologicznej
- dokumenty dotyczące wnioskodawcy
- inne dokumenty wymienione we wniosku o kredyt
Nie obejdzie się także bez Bizness Planu, który zawierać musi:
- opis działalności wnioskodawcy
- cel inwestycji oraz jej opis
- charakterystyka procesu produkcyjnego
- analiza finansowania
- analiza płatności inwestycji
- rzeczowy zakres inwestycji
- analiza konkurencji i sytuacja rynkowa
- strategia marketingowo-reklamowa